Pervélo (Flagship Store) is er even tussenuit van 21 juli tot en met 5 augustus. Mails en telefoons beantwoorden we met plezier op 6 augustus. Fijne zomer! 

Privacy policy

Onze gegevens

Hoofdkantoor & maatschappelijk zetel:
PERVELO NV
Rooigemlaan 113/115, 9000 Gent 

Telefoonnummer

+32 9 279 70 97

E-mail:
info@pervelo.be

Ondernemingsnummer:
BTW BE 0671.529.416

Persoonsgegevens die we verzamelen

We hechten belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

We verzamelen en verwerken alleen informatie die je ons geeft via:

 • Een formulier op onze site in te vullen
 • Ons te mailen of te telefoneren
 • Of ons op een andere manier te contacteren
 • Zo hebben we jouw e-mailadres en naam, en voor sommige formulieren hebben we meer info nodig.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

In het kort: we gebruiken jouw data alleen om je te sturen waarom je hebt gevraagd en je insights te sturen over hoe jouw customer journey nog beter kan.

Via onze online formulieren kan je:

 • jou inschrijven op onze  mailing
 • diensten of producten bestellen
 • jou inschrijven op een van onze events of er informatie over aanvragen
 • jou inschrijven om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures

Dat zijn dan ook de doelen waarvoor we jouw data gebruiken. Eventueel kunnen we jou ook contacteren voor een onderzoek naar klantentevredenheid of om info te geven over aanvullende of verwante producten en diensten.

We kunnen jou contacteren per mail, post of telefoon. Liever geen contact? Lees dan het onderdeel "jouw rechten"

Er zijn ook zaken die we expliciet níét doen: we geven jouw gegevens nooit door aan andere organisaties. We gebruiken de informatie alleen intern. In zeer uitzonderlijke situaties verplicht een wet of rechterlijke uitspraak ons om toch info door te geven. Dat is voor elk bedrijf zo.

Voor bepaalde werkzaamheden gebruiken we tools van derden, zoals Google Analytics, Combell & Campaignmonitor. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die we net beschreven.

Bescherming van gegevens

De wet verplicht ons de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren. Zo vermijden we het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens.

Uiteraard mag je ons ook gewoon even mailen of bellen als je een vraag hebt over dit privacybeleid.

Jouw rechten

Voor de privacywetgeving ben je een ‘datasubject’. En elk datasubject heeft onderstaande rechten.

 1. Inzage: wil je graag weten wat wij over jou opslaan? Geef gerust een seintje en we geven je inzage.
 2. Rechtzetting: hebben we foute info over u? Een fout in jouw adres? In jouw naam? Iets anders? Je hebt het recht om jouw data te verbeteren (dit kan in elke mailing door op ‘pas jouw voorkeuren aan’ te klikken) of te laten verbeteren.
 3. Verzet: Je wil wel in onze database blijven zitten, maar je wil niet dat we jou contacteren? Deel het ons mee. We passen jouw contactvoorkeur aan.
 4. Recht om de verwerking te beperken tot louter ‘opslag’: dit lijkt goed op het vorige punt. Wat is het verschil? Bij punt 3 gaan we jou niet meer contacteren, maar we mogen je data wel nog verwerken (bijv. voor een analyse). Als je beroep doet op dit 4de recht, dan mogen we jouw gegevens alleen nog opslaan (en ze niet gebruiken).
 5. Recht om vergeten te worden: wil je helemaal uit ons bestand gewist worden? En niet gewoon de verwerking en contactmogelijkheden beperken (recht 3 en 4). Dan moet je gebruik maken van dit recht. We wissen jou dan uit onze database. Let op: dat is niet altijd de beste optie: als je klant bent bij ons, dan vindt je het vast handig dat we jouw gegevens kennen. Deze vergeetput-optie zorgt soms ook voor vreemde situaties: je kan later opnieuw in de database komen, maar omdat we jou helemaal moesten schrappen, kunnen we niet meer weten dat je ons al vroeg om geschrapt te worden. Het is beter om gebruik te maken van recht 3: Verzet.
 6. Recht om je te verzetten tegen ‘profiling’ of geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor alle duidelijkheid: we passen geen profiling toe. Als we dat wel zouden doen, dan heb je het recht om ons te vragen dat niet te doen bij jou of om jou de kans te geven het effect van die profiling met een echte medewerker te bespreken.
 7. Data-overdracht: je mag ons vragen om de data die je ons hebt gegeven aan jou over te dragen (zodat je ze kan delen met een ander). Het gaat dus om de data die je ons zelf gaf (bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen).

Wil je een beroep doen op een van bovenstaande rechten? Laat het ons weten.

U heeft het recht een klacht in te dienen over ons privacybeleid

We trachten 100% correct de wet na te leven in ons privacybeleid. Heb je toch een klacht? Laat het ons weten via info@pervelo.be of +32 9 279 70 97.

U kan dit ook melden bij de privacycommission.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je jou uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PERVELO NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PERVELO NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PERVELO NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. PERVELO NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PERVELO NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. PERVELO NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. PERVELO NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Cookies

Net zoals elke professionele site heeft onze site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We gebruiken deze cookies hiervoor:

 • Google Analytics: om te kijken hoe goed onze site het doet. Die data zijn niet gepersonaliseerd. We weten met andere woorden niet hoelang je bijvoorbeeld op een bepaalde pagina van onze site zit. We houden geen informatie bij over jouw individuele surfgedrag.
 • Google Analytics Remarketing: om je aanbiedingen te laten zien van diensten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.
 • Facebook: om je relevante advertenties te tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Verder hebben we cookies om jouw voorkeuren bij te houden, zodat je niet bij elk bezoek dezelfde overlay moet wegklikken.